Na een lange winter is er heel wat werk in de tuin : onkruid wieden, compost geven om de aarde vruchtbaar te maken, zaaien, planten,…. Ook in ons hoekenwerk kwamen we heel wat te weten over de ontluikende natuur. We leerden enkele vogelsoorten herkennen. We horen tegenwoordig vaak gepiep in onze nestkastjes in de tuin. Mama en papa koolmees vliegen af en aan om hun kroost te voederen.

Ook een broedmachine kan bevruchte eitjes warm houden. Zo konden we de geboorte meemaken van heel wat jong leven. En wie zou niet eens, al is het maar heel even, zo een schattig kuiken op zijn schoot willen nemen en aaien?

Categorieën: L3