Juf Kim

Juf Hilde

Welkom bij de Flamingo’s en de Giraffen! 

In onze gang werken wij zeer nauw samen. We vormen in deze bizarre tijden, dan ook één bubbel. Elke dag gaan we samen Fit voor Leren met beide klassen. Samen fietsen, spelen, buiten of in de gang dit zorgt voor een grote samenhorigheid. Klasdoorbrekend werken, doen we dus supergraag.

In de beide klassen gebruiken we dezelfde klassymbolen. Zo kan het weleens zijn dat de kleuters met het symbool voetbal zowel van de flamingo-, als van de giraffenklas samen mogen werken. 

Nieuw in onze tweede kleuterklas is het keuzebord. Onze kleuters leren op deze manier ook te kijken waar er plaats is om ergens gaan te spelen. indien er geen plaats meer is, gaan ze op zoek naar een andere hoek om te spelen. 

Vanaf de herfstvakantie maken de kleuters ook kennis met het sterrenbord. Elke dinsdagvoormiddag krijgen de kleuters allerlei taakjes, voor elk taakje dat ze maken verdienen ze een ster. Deze taakjes zijn heel breed. Dit kan gaan van spelen in de poppenkamer, prikken aan de knutseltafel of een geleide activiteit met de klasjuf.

Ook nieuw in de tweede kleuterklas is de sprekende muur. Een extra oefening voor anderstalige kleuters om op een speelse manier aan taalverrijking te werken. 

We zetten ook zeer sterk in op de fijne motoriek. Regelmatig plannen we een beide handjes middag in. De methode: “Klei je mee”, zetten we ook regelmatig in. Dit allemaal om de fijne motoriek extra te bevorderen. 

Naast tweemaal per week turnen, elke dag Fit voor Leren, extra bodymap momenten, komen onze kleuters één maal per maand naar school met de fiets om de fietsvaardigheden van onze kleuters te bevorderen.

Leren programmeren met de Beebot is ook iets nieuws waar we onze kleuters mee laten kennismaken. We proberen zoveel mogelijk in te zetten in de verschillende thema’s.

De avonturen van onze flamingo’s en giraffen kunnen de ouders ook terugvinden op de klasblog. Ook met elk nieuw thema ontvangen de ouders, de klasweetjes.