Juf Annick

Welkom in het tweede leerjaar!

In onze klas bouwen we verder op wat we al leerden in het eerste leerjaar.

Aan de hand van vele korte oefenmomenten, hoekenwerk, spelletjes, computerwerk… gaan we rekenen tot 100 en leren ook de maaltafels kennen.

Ook ons schrijven en lezen bouwen we verder uit; we leren de hoofdletters kennen en schrijf onze eerste ‘echte’ nieuwjaarsbrieven. Door samen te werken met het 5de leerjaar en geregeld voor te lezen voor de kleuters komt graag lezen, durven lezen en vlot lezen op een leuke manier tot stand.

Ook onze kennis van het Frans onderhouden we op een speelse manier.

We groeien in zelfstandig werken op eigen tempo en op eigen niveau, maar we groeien ook in samenwerken en in het langer gericht werken aan een opdracht.

Natuurlijk maken we het ook vaak gezellig, bijvoorbeeld door uitstapjes te maken of leuke activiteiten te doen op school. Bezoekjes aan het Blotevoetepad of het park, proefjes doen en koekjes bakken… Het hoort er allemaal bij in het tweede leerjaar!

Categorieën: L2