Juf Anne

Welkom in het derde leerjaar!

In het derde leerjaar werken we gedreven verder aan allerlei aspecten van onze opvoeding.

We rekenen tot 1000, met cijferen en breuken.

We zetten stevig in op technisch en begrijpend lezen door te gaan kwartierlezen, vrij lezen, duo lezen, in groepjes te lezen… Dit wordt extra gestimuleerd door een bezoekje aan de bib.

Ook schrijven wordt nog belangrijker; we ontwikkelen een vloeiend handschrift en oefenen verder op de hoofdletters

We ontwikkelen ook onszelf in het derde leerjaar. Tijdens de Talentenarchipel ontdekken we onze eigen kwaliteiten, maar ontdekken we ook helemaal nieuwe dingen. Erg boeiend! Er is ruimte voor muzisch ontwikkelen (bewegen, drama, dans, muziek…), wereldoriëntatie (samenleving, techniek, natuur…) maar ook socio-emotionele ontwikkeling (omgaan met gevoelens, relaties en zelfs yoga en mindfulness)

Categorieën: L3