Lezen is plezant, maar voorlezen nog plezanter.

In het derde leerjaar zitten heel wat knappe lezers. Die willen graag hun talenten delen met de kleuters die hun  verhaaltjes willen aanhoren. De beste prentenboeken werden boven gehaald, en er werd gelezen dat het een lieve lust was. Natuurlijk werd er gelezen met intonatie, zodat de kleuters er extra konden van genieten.

Categorieën: L3