De eerste dagen in het 2de leerjaar!

We deden veel kennismakingsspelletjes en bewegingstussendoortjes. Raad het dierengeluid, liedjes zingen, dansjes, wie voel ik daar?,.. Er werd ook al hard gewerkt tijdens het hoekenwerk. Dierenraadsels schrijven, rekenen, een verjaardagskroon knutselen, lezen, werken op de computers,… Niet alle ouders konden naar de infoavond komen, maar alle kinderen schreven wel een Lees meer…

Klasvoorstelling L1

Juf Leen Welkom in het eerste leerjaar! In het eerste leerjaar leggen we de basis voor onze verdere carrière in de lagere school. Om een soepele overgang tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar te verzorgen, helpen de leerlingen van het zesde leerjaar ons de lagere school kennen als Lees meer…

Klasvoorstelling L4

Juf Kim Welkom in het vierde leerjaar! In onze klas hebben we veel aandacht voor leren plannen, leren leren en zelfstandig werk. Zo starten we elke dag met contractwerk. Bij wiskunde leren we rekenen met grotere getallen tot 100 000 en met kommagetallen.  Voor taal oefenen we dagelijks de werkwoorden Lees meer…

Klasvoorstelling L6

Juf Ine Welkom in het zesde leerjaar! Tijdens dit schooljaar bereiden we ons echt voor op het middelbare onderwijs.We doen vaak aan groepswerk, we leren studeren aan de hand van onderandere samenvattingen en mindmaps, en we zetten tegelijkertijd ook sterk in op zelfstandig werk en contractwerk. Ook worden we in Lees meer…

Klasvoorstelling L3

Juf Anne Welkom in het derde leerjaar! In het derde leerjaar werken we gedreven verder aan allerlei aspecten van onze opvoeding. We rekenen tot 1000, met cijferen en breuken. We zetten stevig in op technisch en begrijpend lezen door te gaan kwartierlezen, vrij lezen, duo lezen, in groepjes te lezen… Lees meer…