Alles met de bal L3

Op maandag 9 mei ging de tweede graad naar Alles met de bal, georganiseerd door MOEV. In dit bewegingslandschap wordt het accent gelegd op het beleven en spelend kennismaken met beweging. Men wil de kinderen zo veel mogelijk boeien met een waaier aan soorten ballen (van knikker tot reuzenbal).

Brussel

Vrijdag 13 mei trok het zesde leerjaar met de trein naar Brussel. We leerden onze hoofdstad kennen a.d.h.v. korte spreekbeurten. Daarnaast speelden we het spel ‘Democracity’. Zo leerden we hoe BelgiĆ« bestuurd wordt. Tenslotte brachten we een bezoek aan het federaal parlement.