Vrijdag 13 mei trok het zesde leerjaar met de trein naar Brussel. We leerden onze hoofdstad kennen a.d.h.v. korte spreekbeurten. Daarnaast speelden we het spel ‘Democracity’. Zo leerden we hoe België bestuurd wordt. Tenslotte brachten we een bezoek aan het federaal parlement.

Categorieën: L6