Directie

Veronik De Boeck
Directeur
directeur@wingerd.be

Kleuterschool

De Eendjes & De Kikkertjes

Juf Christa
De Eendjes

Juf Anneke
De Eendjes, De Kikkertjes, Zorgteam

Juf Charon
De Kikkertjes

De Flamingo’s & De Giraffen

Juf Julie
De Flamingo’s

Juf Kim
De Flamingo’s, Zorgteam

Juf Hilde
De Giraffen

De Dolfijnen & De Uiltjes

Juf Inge
De Dolfijnen

Juf Greet
De Uiltjes

Juf Ils
De Uiltjes

Ondersteuning

Juf Sophie
Bewegingsopvoeding

Juf Roxane
Kinderverzorgster

Juf Kathleen
Kinderverzorgster

Juf Véronique
Zorgcoördinator, Beleidsondersteuner

Juf Marlies
Zorgteam

Lagere school

L1

Juf Leen
L1

Juf Marlies
L1

L2

Juf Annick
L2

L3

Juf Anne
L3

Juf Leen
L3, Zorgteam

L4

Juf Kim
L4

Juf Anke
L4, L5

L5

Juf Ingrid
L5

Juf Anke
L4, L5

L6

Juf Ine
L6

Meester Dirk
L6, Zorgteam

Ondersteuning

Juf Nele
Bewegingsopvoeding

Juf Liesbeth
Zorgcoördinator, Beleidsondersteuner

Ondersteunend personeel

Marie-Luce
Secretariaat

Meester Sam
ICT-Coördinator

Schoolbestuur

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
regio Zuid-Antwerpen
Mortselsesteenweg 58
2540 HOVE

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Onze school bouwt haar werking uit dankzij een goede begeleiding die
het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Voorzitter van de raad van beheer
Peter Michielsens

Afgevaardigd beheerder
Erwin Van Wassenhove

Scholengemeenschap

Scholengemeenschap: De Negensprong

De scholengemeenschap is samengesteld uit scholen van het eigen schoolbestuur, zijnde:

 • Sleutelhof (Rumst)
 • Vosbergschool (Rumst)
 • De Wingerd (Reet)
 • De Wingerd (Terhagen)
 • Sint-Jozefschool (Kontich)
 • Sint-Montfortschool (Kontich)
 • Sint-Michielsschool (Waarloos)
 • Regina Pacis 1 LS, Regina Pacis 1 KS en Regina Pacis 2 (Hove)

De coördinerende directeur: Wencke Vervecken

De werking van de scholengemeenschap zal voor de betrokken scholen in de toekomst alsmaar belangrijker worden. In eerste instantie zal het personeels- en administratief beleid vanuit de scholengemeenschap gestuurd worden. Maar ook het pedagogische luik zal binnen de scholengemeenschap veel aandacht krijgen. Dit wordt geconcretiseerd in het aanstellen van een pedagogische begeleider voor de scholengemeenschap.

CLB

CLB Het Kompas
Cardinaal Cardijnstraat 33
2840 Terhagen
Tel.: 03 886 76 04
www.clbkompas.be

Het CLB zorgt voor een professionele en degelijke begeleiding op psycho-sociaal en medisch vlak.

Medewerkers voor onze school:

 • verpleegkundige: Joëlle De Keersmaecker
 • schoolarts: Sabine Modde
 • CLB-anker: Iris Van Hauwenis

Schoolraad

De schoolraad is het officieel participatieorgaan van de school.

De schoolraad is samengesteld uit vier geledingen :

 • Het personeel: Christa Piron & Katleen Van Reeth
 • De ouders: Lynn Wyn & Michèle Kesselaers
 • De lokale gemeenschap: Catia Smits & Joris Steven
 • Het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur)