In onze school is er gelegenheid tot voorschoolse opvang van 7u30 tot 8u20 en naschoolse
opvang van 15u40 tot 18u00.

Deze opvang wordt georganiseerd door de gemeente en is betalend.
Vanaf 8u20 is er toezicht van een leerkracht.

Op woensdagnamiddag is er in de school geen opvang voorzien.
De kinderen kunnen wel met de schoolbus (vertrek om 12u30) naar Zonneland (Seringenlaan 2 in Reet) gebracht worden waar ze welkom zijn in de ‘buitenschoolse kinderopvang’ van de gemeente.

Voor meer informatie of om in te schrijven kan u terecht op de website van de gemeente Rumst.