Lente in het land

Na een lange winter is er heel wat werk in de tuin : onkruid wieden, compost geven om de aarde vruchtbaar te maken, zaaien, planten,…. Ook in ons hoekenwerk kwamen we heel wat te weten over de ontluikende natuur. We leerden enkele vogelsoorten herkennen. We horen tegenwoordig vaak gepiep in Lees meer…