Klasvoorstelling 3de kleuterklas

Juf Inge Juf Greet Juf Ils Welkom bij Dolfijntjes en de Uiltjes! In de 3de kleuterklas ontdekken onze kleuters een aantal nieuwigheden. Het eerste hiervan is taalinitiatie Frans.  Aan de hand van verschillende verhaaltjes, liedjes, spelletjes,… maken de kleuters kennis met de Franse taal.  “Flonflon” het Franssprekend schaapje helpt ons hierbij.Plezier beleven aan deze vreemde taal staat centraal. Lees meer…

Klasvoorstelling L5

Juf Ingrid Welkom in het vijfde leerjaar! In het vijfde leerjaar leggen we de focus op leren studeren. We werken met mindmaps, samenvattingen en zelfstandig werk wordt sterk bevordert tijdens onze lessen.Groepswerk en de toetsenweken bereiden ons steeds meer voor op het echte werk. We leren rekenen tot 10 miljoenen Lees meer…

Klasvoorstelling L4

Juf Kim Welkom in het vierde leerjaar! In onze klas hebben we veel aandacht voor leren plannen, leren leren en zelfstandig werk. Zo starten we elke dag met contractwerk. Bij wiskunde leren we rekenen met grotere getallen tot 100 000 en met kommagetallen.  Voor taal oefenen we dagelijks de werkwoorden Lees meer…

Klasvoorstelling L3

Juf Anne Welkom in het derde leerjaar! In het derde leerjaar werken we gedreven verder aan allerlei aspecten van onze opvoeding. We rekenen tot 1000, met cijferen en breuken. We zetten stevig in op technisch en begrijpend lezen door te gaan kwartierlezen, vrij lezen, duo lezen, in groepjes te lezen… Lees meer…